Om oss

Historik

Dalsänkan Vinterviken mellan Aspudden och Gröndal var länge ett industriområde där Nobels olika företag hade sprängmedelsfabrik och andra verksamheter ända fram till 1980-talet. Efter det har området långsamt omvandlats till rekreationsområde med promenadstråk, koloniträdgårdar, badplatser och vår visningsträdgård. Namnet Vinterviken kommer av att viken förr var en del av en isbelagd vinterväg från Fittja in till Hornstull.

De första delarna av Vintervikens trädgård anlades under kulturhuvudstadsåret 1998. Hösten 1999 bildades en ideell förening för att driva och utveckla idén om en visningsträdgård i Vinterviken vidare. Under åren har trädgården förändrats och utvecklats på ett organiskt sätt, hela tiden med de ideella arbetsinsatserna som grundförutsättning. Trädgården ingår sedan 2009 i stadsplanen och föreningen har ett tomträttsavtal med Stockholms stad.

Vad vi gör

Vintervikens Trädgård är en ekologisk, pedagogisk visningsträdgård med kulturverksamhet som sköts om av föreningens medlemmar. Trädgården är en plats för gemensamt skapande, arbete och rekreation. I trädgården vill vi visa mångfald och möjligheter och inspirera medlemmar och besökare såväl inom trädgård som kultur. All odling är ekologisk och vi strävar efter att även vår övriga verksamhet ska bedrivas i riktning mot ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt.

Föreningen firade 20 år 2019 och idag finns flera olika verksamheter vid sidan av det ideella trädgårdsarbetet. Föreningen driver en egen kaféverksamhet och har kursverksamhet i samarbete med flera studieförbund. Vi erbjuder också grön rehabilitering i olika former samt tar emot praktikanter från trädgårdsutbildningar.

Finansiering av verksamheten

Verksamheten finansieras till största delen genom överskott från vår kaféverksamhet samt medlemsavgifter. Det ideella arbetet som bedrivs i de olika arbetsgrupperna är också av avgörande betydelse för att föreningens kostnader inte ska bli för stora. Ansökta och beviljade fondmedel från Danielii stiftelse och Forsgrénska stiftelsen har möjliggjort nyanläggningar och byggnationer under åren.

Stöd oss

Eftersom Vintervikens Trädgård är en öppen plats utan entréavgifter som varje år tar emot tiotusentals besökare, behöver vi finansiera underhåll och utveckling av trädgården och verksamheten. Det finns många sätt att stödja oss på om man vill att vi ska fortsätta med vår verksamhet.

Det bästa sättet är ett medlemskap. Är du medlem får du dessutom tillgång till våra medlemsaktiviteter! Bli medlem här »

Att äta eller dricka i vårt trädgårdskafé är också ett sätt att stödja verksamheten och är du medlem får du dessutom 10% rabatt!

Vill du hellre skänka en summa pengar för specifikt ändamål? Kontakta oss på info@vinterviken.com

klematis vår

Stöd oss!

Eftersom Vintervikens Trädgård är en öppen plats utan entréavgifter som varje år tar emot tiotusentals besökare, behöver vi finansiera underhåll och utveckling av trädgården och verksamheten. Ett sätt att ge ditt stöd är att bli medlem i föreningen.

Föreningens organisation

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Högst beslutande organ är stämman.

Föreningens ideella arbetsgrupper består av medlemmar som arbetar tillsammans på gemensamma, frivilliga arbetsdagar. Trädgårdsgruppen sköter allt löpande underhåll av trädgården.

Kaféverksamheten drivs som en näringsverksamhet med anställd personal och föreningen har kollektivavtal.

Om du har synpunkter eller förslag på föreningens verksamhet är du välkommen att bli medlem och göra din röst hörd genom att lämna förslag (motioner) till årsmötet eller komma på något av våra medlemsmöten.

Styrelse 2024

Ordförande – Susann Schrenk

Ledamot – Christer Pettersson

Ledamot – Álvaro Garcia Carrasco

Ledamot – Kerstin Öjemalm

Suppleant – Stefano Ottolenghi

Suppleant – Anne Askensjö

Suppleant – Steve Kaiser

Suppleant – Elisabet Dahlstrand