Trädgårdsgruppens arbetsdagar

Höstterminen i Trädgårdsgruppen har startat! Välkomna nya och gamla medlemmar att sätta spadarna i jorden. Vi samlas kl 11.00 vid Plantskolan.

KALENDARIUM HT-22

L=lördag S=söndag

AUG          S21 L2

SEPT         S4 L10 S18 L24

OKT          S2 L8 S16 L22 S30

NOV          L5 S13 L19 S27

DEC

Väl mött i Trädgården!