Plantskolan

Växthus, verkstad och möteslokal

År 2013 blev föreningen beviljad ansökta medel från Forsgrénska stiftelsen för att bygga en ny scen med dansbana samt en plantskola med tre tillhörande växthus. Forsgrénska stiftelsen kan bevilja medel för bl.a. ”anstalter för befordran av snyggheten och sundheten” samt ”anläggande och förskönande av allmänna platser” (i Stockholms stad). Vi hoppas att våra nya anläggningar kommer att bidra till detta i många år!

Plantskolan stod färdig 2018 och har byggts som ett ekologiskt halmhus och har försetts med sol-elpaneler och är helt självförsörjande på energi. Halmhuset har byggts enligt Nebraskametoden. Då staplas halmbalar på ett fundament och ”muras” sedan i förband och binds samman med långa trädymlingar, till en bärande halmbalsstomme. Högst upp läggs en kraftig balk som bär taket och fördelar vikten över väggen. Halmen putsas i tre lager med lerputs (lerklining) som är en blandning av lera, halm, sand och kogödsel. För att skydda väggen mot väta bygger man ett större takutsprång än normalt.

Plantskolan rymmer förutom plats för att driva upp plantor, även en stor verkstad för metall- och träarbete, möteslokal, föreningens kansli samt en vinterträdgård med pentry och toalett.

Är du intresserad av att nyttja våra lokaler eller vill boka en visning, välkommen att kontakta oss.