Trädgården

MEDLEMSNYTT

Från och med 2024 kommer föreningens medlemskort att vara digitalt. Till en början kommer medlemskortet som en pdf-fil som går att ladda ner till telefonen eller skriva ut om man

Läs mer »

Plantskolan

Växthus, verkstad och möteslokal År 2013 blev föreningen beviljad ansökta medel från Forsgrénska stiftelsen för att bygga en ny scen med dansbana samt en plantskola med tre tillhörande växthus. Forsgrénska

Läs mer »