bravowebbyra

Plantskolan

Växthus, verkstad och möteslokal År 2013 blev föreningen beviljad ansökta medel från Forsgrénska stiftelsen för att bygga en ny scen med dansbana samt en plantskola med tre tillhörande växthus. Forsgrénska

Läs mer »