VILL DU UPPTRÄDA/ARRANGERA?

Är du kulturutövare och vill uppträda, ställa ut eller arrangera något i Vintervikens Trädgård?

Läs mer om föreningens interna kulturarbete i KULTURGRUPPEN

Förfrågningar mailas till kultur@vinterviken.com