Elever vid Konstfacks program för inredningsarkitektur och möbeldesign har i en workshop med konstnären Erik Sjödin designat och byggt bostäder för solitära bin.

Vintervikens trädgård är glada över att få ställa ut bostäderna i trädgården och hoppas att de snart ska få hyresgäster!
Bostäderna ska finnas i Vinterviken i ett år och därefter utvärderas projektet.

Den nuvarande situationen för pollinatörer (humlor & solitärbin m.fl.) runtom i världen är allvarlig.
Stora förändringar har skett i ekosystemen som försvårar de vilda pollinatörernas överlevnad.
Detta är allvarligt med tanke på att en majoritet av mänsklighetens grödor är insektspollinerade och de flesta grödor pollineras av vilda pollinatörer och inte
tambin som man kanske kunde tro – om än tambin utgör ett mycket viktigt tillskott.
I Sverige finns ca 300 arter av vilda bin. Många av arterna är numera rödlistade.

Karolina Lisslö, biolog och grundare av Bee Urban har noterat att en handfull växter försvinner
från Stockholm varje år på grund av brist på pollinerande insekter.

Genom att sätta ut små bostäder i vår närmiljö ökar vi de vilda pollinatörernas chans till överlevnad. Det är en åtgärd som kan mångdubbla beståndet av vilda bin i en trädgård.

Dela denna berättelse