Trädgårdsgrupp

Trädgårdsgruppen ansvarar för odlingarna i trädgården. Den är öppen för alla som vill komma och vara med och arbeta! Både nybörjare och erfarna odlare är varmt välkomna.

För närvarande är vi ca 40 personer med olika bakgrund och ålder, men alla lika intresserade av vår trädgård. Under vår och höst har gruppen gemensamma arbetsdagar omväxlande lördagar/söndagar. Under sommaren träffas vi  på tisdagskvällar vid 18-tiden.

Arbetsuppgifterna följer säsongen och innefattar sådd, plantering och ogräsrensning, vattning, röja sly, osv. Under sommaren gör vi ett schema där huvudansvaret för vattning och tillsyn delas upp veckovis.

Eftersom föreningen drivs helt ideellt och ekonomin är begränsad har vi beslutat att sköta trädgården själva utan någon anställd trädgårdsmästare.

Så… alla krafter behövs! Vill du arbeta tillsammans med oss, få jordiga händer, omslutas av klorofyll och glädjas åt allt det gröna och sköna omkring oss?

Kontakta tradgard@vinterviken.com så får du veta mer.

Byggrupp

Detaljplanen för trädgården som antogs av Stockholms stad 2009 rymmer många möjligheter till nya satsningar.

I december 2013 beviljades föreningen ett bidrag från Forsgrenska Stiftelsen för att bygga ett växthus och en ny scen med dansbana.

Befintliga byggnader, staket, odlingslådor etc behöver underhållas.

Vår byggrupp behövs därför mer än någonsin och vi behöver fler medlemmar som antingen redan kan bygga eller som är intresserade och vill lära mera.

Bygg -och trädgårdsgruppen har gemensamma arbetsdagar under vår och höst. Många medlemmar tillhör båda grupperna och utför bygg – eller trädgårdsarbete utifrån vad som är mest angeläget vid tidpunkten.

Tveka inte att komma med i vår arbetsgemenskap. Din insats blir ovärderlig för föreningen.

Kontakta tradgard@vinterviken.com