Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Detta hålls i februari/ mars varje år.

Ordförande

Christer Pettersson
070-441 61 58
tradgard@vinterviken.com

 

Ledamöter
Karolina Dahl
Anna Schwanbom
Lena Teofilovska
Sofie Björklund

Suppleanter
Marie Hult
Nik Annika Märak

Revisorer
Ingrid Samuelsson
Veera Jokirinni

Revisorsuppleanter
Irmeli Traore
Gunda Gripenberg

Valberedning
Gunnar Hemlin
Päivikki Jokerinne