Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Detta hålls i februari/ mars varje år.

Ordförande

Christer Pettersson
070-441 61 58
tradgard@vinterviken.com

 

Ledamöter
Irmeli Traore
Anna Schwanbom

Sara Holm

Suppleanter
Marie Welin

Marie Hult

Birgitta Roupe
Nik Annika Märak

Revisorer
Ingrid Samuelsson
Veera Jokirinni

Revisorsuppleant
Gunda Gripenberg

Valberedning
Gunnar Hemlin

Eva Heijbel
Päivikki Jokerinne