STÖD OSS

Eftersom Vintervikens Trädgård är en öppen plats utan entréavgifter som varje år tar emot tiotusentals besökare, behöver vi finansiera underhåll och utveckling av trädgården och verksamheten.

Det finns många sätt att stödja oss på om man vill att vi ska fortsätta med vår verksamhet.

Bli medlem
Det bästa sättet är att betala ett medlemskap. Du väljer själv om du vill bidra till verksamheten i ett aktiv medlemskap eller ett stödmedlemskap. LÄS MER OCH BLI MEDLEM HÄR

Att komma och arbeta med oss i trädgården gör både oss och dig gott! Vi får arbete utfört som bidrar till trädgårdens fortlevnad och du får gemenskap, fysisk aktivitet och uppleva att du bidrar till något positivt! Alla de ideella arbetsgruppernas arbete bidrar till att hålla verksamheten levande och samtidigt sänka föreningens kostnader. LÄS MER OM ARBETSGRUPPERNA HÄR

Att äta eller dricka i vårt trädgårdskafé är också ett sätt att stödja verksamheten och är du medlem får du dessutom 10% rabatt!
Vill du hellre skänka en summa pengar för specifikt ändamål? Kontakta oss på info@vinterviken.com