Maskrosrensning

Byte av trädgårdsblock

Midsommardans

Gult och blått

Blodröda pioner

Doftträdgården prunkar

Sol i kolonistugan

Flitiga bin

Dammens hyresgäster

Ljuva blommor