Maskrosrensning

Byte av trädgårdsblock

Flitiga bin

Kronärtskockor täcks

Bikuporna ses över

Omplantering av kryddor

Vårkrattning

Trädgården vaknar

Slutet på säsongen

Paus i arbetet