FÖRENINGENS ORGANISATION

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Detta hålls i februari/mars varje år. Föreningens högst beslutande organ är stämman.

Föreningens ideella arbetsgrupper består av medlemmar som arbetar tillsammans på gemensamma, frivilliga arbetsdagar. Trädgårdsgruppen sköter allt löpande underhåll av trädgården och kulturgruppen ansvarar för de flesta kulturarrangemang på våra två scener.

Föreningen har en anställd Föreningsutvecklare som arbetar 50%.

Kaféverksamheten drivs som en näringsverksamhet med anställd personal och har en heltidsanställd Verksamhetsansvarig. Föreningen har kollektivavtal.

Om du har synpunkter eller förslag på föreningens verksamhet är du välkommen att bli medlem och göra din röst hörd genom att lämna förslag (motioner) till årsmötet eller komma på något av våra medlemsmöten.

STYRELSE 2019

Christer Pettersson ordförande

Irmeli Traore ledamot

Susanne Mobacker ledamot

Sara Holm suppleant

Marie Hult suppleant

Paul Sherfey suppleant

Johanna Hultin suppleant

För frågor om föreningens organisation kontakta ordföranden Christer Pettersson på tradgard@vinterviken.com eller föreningsutvecklaren på info@vinterviken.com