OM OSS

HISTORIK

Dalsänkan Vinterviken mellan Aspudden och Gröndal var länge ett industriområde där Nobels olika företag hade sprängmedelsfabrik och andra verksamheter ända fram till 1980-talet. Efter det har området långsamt omvandlats till rekreationsområde med promenadstråk, koloniträdgårdar, badplatser och vår visningsträdgård. Namnet Vinterviken kommer av att viken förr var en del av en isbelagd vinterväg från Fittja in till Hornstull.

De första delarna av Vintervikens trädgård anlades under kulturhuvudstadsåret 1998. Hösten 1999 bildades en ideell förening för att driva och utveckla idén om en visningsträdgård i Vinterviken vidare. Under åren har trädgården förändrats och utvecklats på ett organiskt sätt, hela tiden med de ideella arbetsinsatserna som grundförutsättning.

Trädgården ingår sedan 2009 i stadsplanen och har ett tomträttsavtal med Stockholms stad, vilket har medfört att föreningen kan satsa mer långsiktigt. I avtalet med Stockholms stad anges bl.a. att

  • Föreningen ska driva en visningsträdgård på ekologisk grund
  • Verksamheten ska bestå av odling, kaféverksamhet, kurser och utställningar
  • Kaféverksamheten ska ekonomiskt stödja föreningens övriga verksamhet
  • Verksamheten ska vara utåtriktad
  • Verksamheten ska verka för att aktivt engagera olika grupper av medborgare i området
  • Verksamheten ska bedrivas utan bidrag från staden

Vad vi gör

Vintervikens Trädgård är en visningsträdgård med kulturverksamhet som drivs av föreningens medlemmar. Trädgården är en plats för gemensamt skapande, arbete och rekreation.

I trädgården vill vi visa mångfald och möjligheter och inspirera besökarna till eget skapande, såväl inom trädgård som kultur. All odling är ekologisk och vi strävar efter att även vår övriga verksamhet ska bedrivas i riktning mot ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt. Föreningen arrangerar marknader och kulturevenemang, såsom festivaler, konserter, teater, utställningar m.m.

Finansiering av verksamheten

Verksamheten finansieras till största delen genom överskott från vår kaféverksamhet samt medlemsavgifter.

Det ideella arbetet som bedrivs i de olika arbetsgrupperna är också av avgörande betydelse för att föreningens kostnader inte ska bli för stora. Ansökta och beviljade fondmedel från Danieli stiftelse och Forsgrénska stiftelsen har möjliggjort anläggning av en doftträdgård och byggnation av ny scen med dansbana samt vårt senaste projekt; plantskola med växthus. En stor del av arbetsinsatserna vid dessa nyanläggningar har varit ideell.