I trädgården vill vi visa mångfald och möjligheter inom trädgårdsodling och inspirera besökarna till egen odling. All odling är ekologisk och vi strävar efter att även vår övriga verksamhet ska bedrivas i riktning mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Trädgården anlades under kulturhuvudstadsåret 1998. Hösten 1999 bildades en ideell förening för att driva verksamheten vidare. Under åren har trädgården förändrats och utvecklats. Den ingår numera i stadsplanen vilket har medfört att föreningen kan satsa mer långsiktigt än tidigare.

Föreningen arrangerar marknader och kulturevenemang, som musikkvällar, utställningar mm.

Verksamheten finansieras till största delen genom överskott från vår kaféverksamhet och medlemsavgifter. Det ideella arbetet som bedrivs i de olika arbetsgrupperna är också av avgörande betydelse. Bidrag från stiftelser har bl.a. möjliggjort anläggandet av doftträdgården 2012/13 och byggandet av växthus och ny scen 2014/2015.

.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem

Odling och miljö

Odling och miljö

Om odling och miljö

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Om våra samarbetspartners

Styrelse

Styrelse

Om styrelsen

Bli sponsor

Bli sponsor

Bli sponsor

Sagt om oss

Sagt om oss

Sagt om oss