april (2019)

Symboliskt valborgsfirande för stora och små

Symbolisk Valborgsfirande med eldfat och körsång. OBS ingen brasa! 17.00 Vi tänder ett symbolist eldfat för de minsta vid stora scenen. Gärna spontan allsång! 18.00 Kör sjunger in våren på lilla scenen Kaféet stänger 21.00 Välkomna!