november

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma för Vintervikens Trädgård – ideell förening Tid: Söndag 12/11 kl 15.00 Plats: Vintervikens Trädgård, Orangeriet, Vinterviksvägen 30, 117 65 Stockholm 9 § Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det påkallat eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Extra föreningsstämma ska också hållas om revisorerna skriftligen […]