Bli medlem

Du blir medlem genom att betala in avgiften på vårt plusgirokonto: 480 99 33 – 7,  Vintervikens trädgård ideell förening  eller genom att lösa medlemskapet direkt i vårt trädgårdskafé

Genom att bli medlem stödjer du Vintervikens Trädgård så att den kan fortsätta vara den fina mötesplats och gröna oas för vila och kreativitet som den kommit att bli. Du har möjlighet att delta aktivt i utvecklingen av trädgården eller förbli stödjande medlem om det passar dig bättre. Alla är lika välkomna. Ju fler vi är – desto bättre!

  • Enskild medlem: 250 kr per år
  • Familj: 250 kr per år
  • Pensionärer, studenter och arbetslösa: 150 kr per år

Glöm inte skriva namn och adress på talongen.

Medlemskort kommer med posten.

Medlemsförmåner: 10 % rabatt på fika och mat i Vintervikens Trädgårdskafé mot uppvisande av medlemskort.

Medlemsavgift för företag: 500 kr per år  (Företagsköp mot faktura ger rabatt. Enskilda anställda får ej de medlemsförmåner, som framgår här ovan.) Glöm inte skriva namn/företagets namn och adress på talongen.